Parents Zone


Get Social with us!


Stay Conntected with New Era via our Social Media Channels

    

PTA Executive Council

Sr No Name of Parent Name of Student E-mail Id
1 Mr. Rahul Jaiswal Raghav Jaiswal (I/B)
2 Mr. Rajan Bhamerkar Abhishree Bhamerkar (II/C)
3 Dr. Arvind Sharma Rhytham Sharma (III / C) drarvindsharma1977@gmail.com
4 Ms. Rituraj Gharia Maneshwary Gharia (IV/C) riturajgharia@gmail.com
5 Dr. Janardhan Chauhan Riddhi Chauhan (V/A) janardhanchauhan74@gmail.com
6 Mr. Bhaskar Tripathi Mann Tripathi (VI/A) leadersacademy@rediffmail.com
7 Mrs. Dimple Shah Suhani Shah (VII/C) 2010dimple@gmail.com
8 Dr. Dhiraj Nayak Darsh Nayak (VIII /C) drdhirajnayakortho@yahoo.com
9 Dr. Prashant Shah Aayush Shah (IX /B ) dr.prashantshah@yahoo.com
10 Dr. Prakash Pandey Ankita Pandey (X / C) pandeyprakash240@ymail.com
11 Dr. Nitin Bhate Amay Bhate ( XI / B ) nvbhate@gmail.com
12 Mr. Shantanu Chakravarty Ipshita Chakravarty (XII/A) chakravarty249@gmail.com